Privacy- en cookiebeleid


De Zwolse Scholengids is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij direct of indirect contact met u hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voorbeelden zijn vertegenwoordigers van basisscholen, leerkrachten, ouders en iedereen die interesse toont in onze website en dienstverlening.  

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen

Wanneer u contact met ons opneemt, een verzoek indient of om advies vraag. Of wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft.  

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel:

Zwolse Scholengids verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwolse Scholengids neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwolse Scholengids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwolse Scholengids deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals informatievoorziening aan de scholen van het voortgezet onderwijs. En om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als we uw gegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen voor de bescherming van uw gegevens. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is.   Als wij derde partijen gebruiken die zich buiten de EU bevinden, en biedt het land waar deze partij zich bevindt onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn. Zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwolse Scholengids gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   Daarnaast gebruiken wij Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.   Deze gegevens worden maximaal 26 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Ook hebben wij gegevens delen uitgezet en gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.  

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwolse Scholengids en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@zwolsescholengids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   Zwolse Scholengids wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwolse Scholengids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@zwolsescholengids.nl.