Carolus Clusius College


’N WERELDSCHOOL

Het Carolus Clusius College (het CCC) is een wereldschool. Bij ons maak je kennis met de wereld om je heen en bereid je je voor op het leven en werken in onze internationaal georiënteerde maatschappij. Je kunt bij ons terecht voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium.

Meer dan een diploma

Er gaat een wereld voor je open als je naar het voortgezet onderwijs gaat. Voor eersteklassers verandert er ontzettend veel als ze van de basisschool komen. Op het CCC begeleiden we onze leerlingen bij alle nieuwe stappen. Het CCC is een school die midden in de wereld staat. Als wereldschool vinden wij het belangrijk dat jonge mensen op een respectvolle manier omgaan met de wereld om hen heen. Dat zij leren op eigen benen te staan, grenzen te verleggen, nieuwe gebieden en interesses te ontdekken. Die extra kennis kunnen zij goed gebruiken. Er zijn allerlei activiteiten, zowel in het schoolprogramma als er buiten, die met de wereld om ons heen te maken hebben. Deze kunnen plaatsvinden in school, in Zwolle, in Nederland of in het buitenland. Op het CCC krijgen leerlingen dus meer dan een diploma. We leiden hen op tot wereldburger.

Vmbo-tl, havo en atheneum

Op het CCC kunnen leerlingen regulier onderwijs volgen op vmbo-tl, havo en atheneum. Welke richting leerlingen ook kiezen, het CCC zorgt ervoor dat zij op elk niveau worden uitgedaagd en kunnen leren op de manier die bij hen past. Zo kunnen zij het beste uit zichzelf halen. Op het CCC is er persoonlijke aandacht voor ieder kind. We bieden een sterk mentoraat.

Dakpanklassen

We werken in de brugklas met dakpanklassen. Dit zijn combinatieklassen, waarin verschillende niveaus elkaar overlappen. Dakpanklassen zijn er voor havo/atheneum en vmbo-tl/ havo. We hebben aparte klassen voor internationaal gymnasium Orfeo en atheneum. In de loop van het jaar wordt met de leerling, de ouders en de docenten die lesgeven bekeken welk niveau het best bij de leerling past. Bij ons bestaat de mogelijkheid om op een ander niveau door te gaan.

Engelstalig en tweetalig onderwijs

Naast regulier onderwijs kunnen leerlingen op het CCC ook kiezen voor Engelstalig en tweetalig onderwijs. Dit onderwijs bieden wij aan op de locatie International School Zwolle. Leerlingen volgen de lessen volgens het internationaal erkende onderwijsprogramma International Middle Years Curriculum. Binnen dit onderwijsprogramma gaan leerlingen op een interactieve en praktische manier met de theorie uit de lessen aan het werk. Het Engelstalig onderwijs wordt aangeboden op vmbo-tl/havo en havo/atheneum. Tweetalig onderwijs bieden wij aan op internationaal gymnasium Orfeo en atheneum.

Internationaal gymnasium Orfeo

Orfeo is het unieke internationaal gymnasium van het CCC. Natuurlijk krijgen leerlingen de vakken Grieks en Latijn, maar Orfeo is veel meer dan dat. Leerlingen volgen tweetalig onderwijs. We bieden hen op verschillende manieren uitdaging en persoonlijke begeleiding.

Uitwisselingen, excursies en reizen

Op het CCC leer je meer over andere landen en culturen en werken we veel samen met buitenlandse scholen, onder andere tijdens eTwinningprojecten en allerlei excursies. In de onder- en bovenbouw krijgen leerlingen door middel van uitwisselingsprogramma’s en speciale projecten de kans om over de grenzen heen te kijken.

We hebben partnerscholen in onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en China. Daarnaast nemen wij deel aan maatschappelijke projecten en ontvangen we regelmatig interessante gasten. We koppelen als UNESCOschool onderwijsprojecten aan speciale dagen of jaren van de UNESCO en Verenigde Naties. Verder organiseren we verschillende activiteiten, zoals voetbal-, volleybal-, hardloop- en cricket clinics. Een paar keer per jaar zijn er schoolfeesten.

Haal internationaal erkende certificaten

We geven binnen ons onderwijs extra aandacht aan moderne vreemde talen. We bieden leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de examens voor de internationaal erkende certifi caten van Cambridge (Engels), Goethe (Duits) en Delf Scolaire (Frans).

Wereldvakken

Op het CCC vinden we het belangrijk dat je leert door te doen. Dat zie je ook bij de Wereldvakken. In klas 1 en 2 regulier is twee uur per week bestemd voor een ‘Wereldvak’: TechnoScience, World of Arts, Media of Sports. Daarin kunnen leerlingen enthousiast aan de slag met hun interesse of passie! Er vinden veel praktische opdrachten en excursies plaats.

Business-klassen

Naast internationalisering vinden we ondernemen belangrijk. We leren onze leerlingen een ondernemende houding en vaardigheden aan en stimuleren hen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit doen we onder andere door het aanbieden van 20-80learning op het International Business College in havo 4 en binnen vmbo-tl. Binnen 20-80learning volgen leerlingen elke week de reguliere havo (bovenbouw) of vmbo-tl in vier dagen. Op de dag die overblijft leren zij alles over ondernemen binnen het International Business College of vmbo Business. Leerlingen kunnen ook kiezen voor het profiel vmbo FlexDay, waar zij aan de slag gaan met vakgebieden en beroepen waarin zij zich willen specialiseren en verdiepen.

 

image
Niveaus

gymnasium “Orfeo”
atheneum
havo
vmbo-tl

Informatieavond havo/atheneum

Donderdag 16 november 2017
19.30-21.00 uur

Informatieavond vmbo-tl/havo

Woensdag 22 november 2017
19.30-21.00 uur

Informatieavond internationaal
gymnasium Orfeo en atheneum

Donderdag 23 november 2017
19.30-21.00 uur

Meeloopmiddag

Woensdag 13 december 2017
Woensdag 21 februari 2018
14.00-16.00 uur

Open huis

zaterdag 20 januari 2018
09.30-13.30 uur

Extra voorlichtingsavond

Woensdag 14 februari 2018
19.30-21.00 uur

Geef je op via www.hetccc.nl of bel 088 850 75 00

Adresgegevens

Carolus Clusius College
Prinses Julianastraat 66
8019 AX Zwolle
Tel.: 088 850 75 00
E-mail: info@hetccc.nl

Online

W www.hetccc.nl

W www.orfeogymnasium.nl

W www.internationalschoolzwolle.nl

www.elos.europeesplatform.nl

W www.unesco.nl

T HetCCC

F HetCCCZwolle

I HetCCC