Groene Welle


GROEN ONDERWIJS: DE BASIS VOOR SUCCES

Bij Groene Welle in Zwolle staat het leren in een groene omgeving centraal. Dat doen we al jaren binnen ons vmbo-groen. En sinds een aantal jaren kan dit ook in het Groene Lyceum. Het Groene Lyceum is de groene route naar het hbo en dé plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, houden van leren in de praktijk én feeling hebben met de groene omgeving. In het Groene Lyceum leren leerlingen in een zesjarig traject in theorie en praktijk en hebben ze veel aandacht voor duurzaamheid en de groene omgeving.

Werkwijze

In het Groene Lyceum bereiden we leerlingen met een ondernemend programma in zes jaar voor op een hbo-carrière. In een actief programma besteden we veel aandacht aan de basisvakken Nederlands, wiskunde en Engels; deze worden aangeboden met veel verdieping en verrijking. Daarnaast leggen we de nadruk op beroepsgerichte onderwerpen en vakken. Leerlingen lossen bijvoorbeeld een economisch bedrijfsprobleem op of zorgen voor een optimale bewatering van planten. Ook in de stages maken ze kennis met verschillende groene beroepssectoren.

In het Groene Lyceum houden we van aanpakken. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de talenten en interesses van de individuele leerling. Dit vraagt veel van de begeleiding, maar ook van de leerling zelf. Een leerling moet van aanpakken weten, studeren, samenwerken, plannen, ondernemen en managen. Het Groene Lyceum is dus dé plek voor echte doorzetters, die studeren prima vinden, maar niet de hele dag in de klas willen zitten.

Actief bezig zijn, werken in een digitale leeromgeving en (praktijk) ervaring opdoen bij bedrijven en ondernemers in de groene sector zijn belangrijke kenmerken van het Groene Lyceum. Daarnaast zijn de intensieve studiebegeleiding en de aandacht voor talent- en persoonlijkheidsontwikkeling belangrijke aspecten in de voorbereiding op het hbo.

Leerlingen die kiezen voor het vmbogroen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het vmbogroen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Natuurlijk is de ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden onmisbaar. Dit gebeurt tijdens (maatschappelijke) stages, praktijklessen, projectweken en trainingen.

Wij bieden leerlingen herkenbare vakken, zoals Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde/geschiedenis en techniek. Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg!

 

Profilering

Als enige school in Zwolle en omgeving bieden wij onderwijs aan in een groene omgeving. Dat houdt in dat leerlingen leren en werken met planten, bloemen, dieren en groene techniek. Ze maken hierbij gebruik van de faciliteiten op school, zoals een ruime schooltuin, een moderne kas en werkhal en uitgebreide dierverblijven.

Ook werken we nauw samen met het groene bedrijfsleven; leerlingen lopen hier stage of voeren er projecten uit. Al het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige setting met betrokken docenten en met respect voor elkaar; volgens ons de optimale basis voor groei en ontwikkeling.

We houden ouders/verzorgers altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Zo zijn er spreekavonden met mentor en vakdocenten en werken we met een leerlingvolgsysteem, dat de mogelijkheid biedt om vanaf huis digitaal de cijfers, resultaten en het verzuim in te zien. Zo weten ouders wat er speelt op elk gebied.

Activiteiten

Bij Groene Welle zit de leerling nooit stil. Leerlingen maken zoveel mogelijk opdrachten op school af. Maar natuurlijk zal er ook huiswerk moeten worden gemaakt. We vinden het belangrijk dat een leerling het naar zijn zin heeft bij ons op school. Daarom bieden wij een actief programma: we gaan op excursie, bezoeken bedrijven en instellingen en bekijken tentoonstellingen.

Praktijklessen worden regelmatig op locaties buiten de school gegeven. Daarnaast hebben we sportdagen, klassenavonden, internationale projecten en werkweken.

 

image
Niveaus

Groene Lyceum
vmbo-TL
vmbo-GL
vmbo-KB
vmbo-BB

Informatieavond
Groene Lyceum

voor ouders en leerlingen
Maandag 13 november 2017
19.30-21.00 uur

Informatieavond
vmbo-groen

Voor ouders en leerlingen
Donderdag 23 november 2017
19.30-21.00 uur

Open Dag

Groene Lyceum
en vmbo-groen
Woensdag 31 januari 2018
15.00-20.00 uur

Minilessen

Woensdag 17 januari 2018
9.25-11.30 uur
Vrijdag 26 januari 2018
9.25-11.30 uur
Aanmelden via:
www.groenewelle/minilessen

Adresgegevens

De Groene Welle
Koggelaan 7
8017 JN Zwolle
Postbus 552
8000 AN Zwolle
Tel. (038) 467 11 20
E-mail: info@groenewelle.nl

Online

www.groenewelle.nl/groenelyceum

W www.groenewelle.nl/vmbo

F groenewelle