Greijdanus College


SCHITTEREN IN ZIJN LICHT

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds onderwijs. Het motto van onze school is ‘Schitteren in Zijn licht’. Op het Greijdanus leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. We gaan uit van wie je bent en wat je kunt. Je mag leren op een manier die bij je past. Leerlingen kunnen bij ons les krijgen op de niveaus: vwo (atheneum/gymnasium; wij noemen dit vwo-delta), havo, tl-h en alle richtingen van het vmbo en op het niveau van het praktijkonderwijs.

Elke dag komen er meer dan 2200 leerlingen naar het Greijdanus in Zwolle. Om te zorgen dat iedereen hier een eigen herkenbare plek heeft, is er voor elke onderwijsrichting een eigen ruimte en docententeam. We doen recht aan de verschillen tussen de leerlingen en benutten die in ons onderwijs. We begeleiden leerlingen zo veel mogelijk met onderwijs op maat, met een diploma als prachtig eindresultaat. Daarbij is vorming een belangrijk onderdeel bij ons op school, wat we onder andere vastleggen in een ID*CV. Dit is een digitaal portfolio waarin onder andere vaardigheden, loopbaanoriëntatie en mentoraat door de jaren heen bij elkaar komen.

Extra begeleiding

We vinden het belangrijk dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Soms betekent dit dat er extra begeleiding nodig is. Op onze school is hier veel aandacht voor. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding vervolgonderwijs door decanen, mentorlessen, begeleidingsuren en naschoolse huiswerkbegeleiding. Op alle niveaus wordt extra ondersteuning aangeboden wanneer dat voor het leerproces van belang is. Elk jaar blijken er leerlingen te zijn die meer structuur en begeleiding nodig hebben. Voor hen wordt in het vmbo een structuurklas gevormd. Voor het tweede jaar bieden we op onze vestiging in Zwolle ook Praktijkonderwijs aan.

Vwo-delta

Voor de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken, hebben we vwo-delta. Dit is onderwijs op gymnasiumniveau waarbij er de mogelijkheid is om in alle richtingen (talen, cultuur, natuur en maatschappij) te verbreden, te verdiepen, te versnellen of te vertragen. Dit gebeurt vooral in de delta-uren. Het zijn uren waar je niet in je eigen klas zit, maar waar je gedurende drie uren per week lessen krijgt die passen bij jouw keuze en interesse.

Er zijn leerlingen die door hun talenten kunnen excelleren. Voor hen is de gewone leerstof soms te gemakkelijk. Zij kunnen vrijstelling krijgen van enkele vaklessen en meedoen aan talent-werk. Ze worden daarbij begeleid door een talentcoach.

Cultuur, bèta, sport en levenskunst

We vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons op school met zoveel mogelijk verschillende activiteiten in aanraking komen. We hebben dit onderverdeeld in de thema’s cultuur, bèta, sport en levenskunst.

Soms zijn er klassikale activiteiten, maar het is ook mogelijk om zelf iets te kiezen. Zo wordt iedereen bij ons op school gestimuleerd en uitgedaagd om talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Samen met de klas kunnen leerlingen meedoen aan sportdagen, acties voor goede doelen, wedstrijden zoals de First Lego League en werkweken.

We organiseren ook uitwisselingen met scholen in onder andere India en Zuid-Afrika. Voor leerlingen die van muziek houden en goed kunnen zingen of een muziekinstrument bespelen hebben we een koor en Big Band waarvoor ieder jaar nieuw talent wordt gezocht. Voor wie meer van toneel houdt, is er het jaarlijkse theaterstuk de Grote Avond. Door een samenwerking met ArtEZ kunnen muziektalenten bij ons op school een vooropleiding voor het conservatorium doen.

Digitaal

Leerlingen die bij ons in een brugklas komen, krijgen een Chromebook. Dit betekent dat je informatie niet meer alleen in een boek opzoekt, of werkt met een papieren werkboek, maar je vooral ook gebruik maakt van internet, online programma’s en digitale lesmethodes. Dit biedt veel kansen om meer maatwerk te bieden in wat en hoe je leert. Ook hebben we een digitaal leerlingenportaal (met een eigen versie voor ouders!) waar je rooster, cijfers en nieuwtjes op staan. Leuk om te weten; je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram!

Aanmelding

Alle leerlingen waarvan de ouders/verzorgers de gereformeerde identiteit van de school onderschrijven, zoals verwoord in een identiteitsdocument, zijn van harte welkom. Na aanmelding vindt er met ouders die nog geen kinderen op Greijdanus hebben (gehad) een kennismakingsgesprek plaats. Hierin wordt gekeken of school en ouders ten aanzien van identiteit bij elkaar passen, wat in het belang is van een goede schoolkeuze voor de leerling. Meer informatie: www.greijdanus.nl/inschrijving

 

image
Niveaus

vwo
vwo-delta
havo
tl-h
vmbo (tl/gl/kb/bb)
praktijkonderwijs

Open Dag

Woensdag 24 januari 2018
16.00-21.00 uur

Voorlichtingsavonden

Dinsdag 7 november 2017
Donderdag 11 januari 2018
Maandag 5 februari 2018
19.45-22.00 uur

Adresgegevens

Greijdanus
Campus 5
8017 CB Zwolle
Postbus 393
8000 AJ Zwolle
Tel. (038) 46 98 698
Fax. (038) 46 53 381
E-mail: zwolle@greijdanus.nl

Online

W www.greijdanus.nl/zwolle

T @greijdanus

F greijdanuscollege

greijdanuscollege