Gymnasium Celeanum


NIEUWSGIERIG EN LEERGIERIG? GYMNASIUM CELEANUM!

Als je onze leerlingen vraagt waarom zij voor het Gymnasium Celeanum hebben gekozen, antwoorden ze steevast: “Ik kan hier eindelijk mezelf zijn!” En dat is de kracht van het Celeanum: de leerlingen voelen zich er veilig en gewaardeerd en kunnen daardoor hun talenten breed ontwikkelen. De school is klein en iedereen kent elkaar. 

Uitgebreid vakkenpakket

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in de provincie Overijssel en heeft circa 850 leerlingen. Een groot deel van de leerlingen komt uit de regio. Daarom begint de school ook pas om 08.45 uur. Door de kleinschaligheid van de school is het mogelijk de leerlingen een breed vakkenpakket aan te bieden.

Naast de reguliere vakken zijn er bijvoorbeeld de vakken Chinees, Spaans, wiskunde D, filosofie, maatschappijwetenschappen en Cambridge Engels. De klassieke talen, Latijn en Grieks, zijn een essentieel onderdeel van de gymnasiale opleiding. Door de kennismaking met de Griekse en Romeinse cultuur leren de leerlingen de oorsprong van de Westerse beschaving kennen. Het uitpluizen van Latijnse en Griekse teksten doet een flink beroep op hun analytisch vermogen; zaken die aantoonbaar leiden tot betere resultaten bij een vervolgopleiding.

De bètagerichte vakken krijgen op het Celeanum speciale aandacht. Zo doen de leerlingen in de onderbouw al natuurwetenschappelijk onderzoek en is er het nieuwe vak Technology&Design. Creativiteit krijgt bij dit vak ruim baan. De leerlingen ontwerpen en onderzoeken, presenteren en werken samen, bijvoorbeeld bij robotica, programmeren of 3D-printen.

Econasium

Ondernemerschap staat hoog in het vaandel bij het Celeanum. Al vroeg in hun schoolcarrière komen de leerlingen ermee in aanraking. In klas 3 nemen ze deel aan het project Day for Change, waarbij ze een eigen bedrijf starten. In de bovenbouw leren ze nog meer over ondernemerschap in het programma van de VECON Business School en de Nijenrode Business Battle. Ook kunnen ze vakken volgen aan het Econasium, waarbij ze de praktische en wetenschappelijke kant van het ondernemerschap gaan combineren. Hiervoor werken ze samen met docenten van de Universiteit van Tilburg.

Onderwijs op maat

Het Celeanum heeft veel aandacht voor de individuele leerling. Het doel is ontdekken en ontwikkelen van het talent van elke leerling. Gaat het niet goed met een leerling, dan wordt gekeken wat er aan de hand is en wordt hulp geboden. Die hulp varieert van het aanbieden van andere leerstrategieën, het helpen bij plannen, gesprekken met leerlingen en/of hun ouders en persoonlijke begeleiding en alles wat daartussen zit. Ook helpen leerlingen elkaar. Voor de eersteklassers zijn er de maatjes uit klas 4. Deze vierdeklassers zijn in tweetallen gekoppeld aan een brugklas om zo de bruggers met raad en daad ter zijde te staan. Voor leerlingen die ver bovengemiddeld presteren en behoefte hebben aan extra uitdaging zijn er activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden in het Honours Programma, waarvoor zij reguliere lessen mogen missen. Voor hoogbegaafde leerlingen is er de Cnopiusplusklas. Dit is een vervolg op de Cnopiusklas van de basisscholen van OOZ.

Internationalisering

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen verder kijken dan de school en hun eigen wereld hebben we een uitgebreid internationaliseringsprogramma. Het Celeanum heeft hechte contacten met scholen in een groot aantal landen in Europa. Ook is er een uitwisselingsprogramma met een middelbare school in China. Internationaliseringsprojecten vinden hoofdzakelijk plaats in leerjaar 4 en 5.

Sport en creativiteit

Het Celeanum biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van sport, muziek en drama en er zijn diverse buitenschoolse activiteiten. De brugklas begint met een introductieweek en een brugklaskamp. In alle jaarlagen zijn jaarlijks diverse excursies met als hoogtepunt de Romereis in klas 5. Leerlingen kunnen meedoen met de debatgroep, zitting nemen in de redactie van de schoolkrant, of de leerlingenraad. Tijdens de jaarlijkse propagandaavond in Theater De Spiegel laten de leerlingen hun bijzondere talenten aan elkaar zien.

 

image
Niveaus

gymnasium (vwo)

Open Dag

voor ouders en leerlingen
Zaterdag 27 januari 2018
10.00-14.00 uur
Hoofdgebouw Zoom 37

9.30-13.30 uur
Nevenlocatie Westerlaan 40

Voorlichtingsmiddag/avond

voor ouders en leerlingen
Maandag 13 november 2017
16.00-17.00 uur
19.30-20.30 uur
Hoofdgebouw Zoom 37

Woensdag 17 januari 2018
20.00-21.30 uur
Hoofdgebouw Zoom 37

Open Lesmiddag

voor groep 8 leerlingen
Woensdag 8 november 2017
Woensdag 24 januari 2018
14.00-15.30 uur
Hoofdgebouw Zoom 37
Opgeven en info: bbroekman@celeanum.nl

Informatiemiddag

Voor ouders en leerlingen
Woensdag 14 februari 2018
15.00-16.00 uur
Hoofdgebouw Zoom 37

Bezoek groep 8 leerlingen van de basisscholen van OOZ volgens afspraak met basisscholen.

ADRESGEGEVENS

Gymnasium Celeanum
Zoom 37 (hoofdgebouw)
8032 EM Zwolle

Westerlaan 40 (nevenlocatie)
8011 CC Zwolle

Tel. (038) 45 52 820
E-mail: administratie@celeanum.nl

Rector:
mw. drs. C.J. (Caren) Japenga

Conrector klas 1 en 2:
mw. drs. B. (Brenda) Broekman-Gerritsen

Online

W www.celeanum.nl

W www.ooz.nl

F facebook.com/celeanum

T @celeanum

I gymnasium_celeanum