JenaXL


Leren van en leren met elkaar

Op JenaXL vinden we het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen. De leerlingen leren van docenten die stimuleren om zelfstandig en zelfbewust te worden. Naast kennis en feiten leren de leerlingen hoe ze het beste kunnen studeren en hoe ze kunnen leren van en met elkaar. Bij JenaXL is iedereen uniek. Daarom kan elke leerling zich op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen of dat nu vwo, havo of vmbo is. 

Werkwijze

Samenleven kun je niet alleen, daarom leren en werken wij in verbondenheid met elkaar. Op JenaXL maakt de leerling dan ook deel uit van twee verschillende groepen, namelijk van een stamgroep en van een niveaugroep. Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus vormen met elkaar de stamgroepen.

De onderbouw begint iedere dag in deze stamgroep. Hier hebben leerlingen gesprekken over onderwerpen als het nieuws van de dag, eigen interesses, kunst en studievaardigheden. Zo leren leerlingen zichzelf en de groep steeds beter kennen, maken we afspraken en plannen ons werk. Dat daagt leerlingen uit om gebruik te maken van elkaars verschillen en geeft iedereen de ruimte om kennis en vaardigheden op te doen op het niveau dat het beste bij hen past.

De instructies volgen leerlingen in niveaugroepen. Dan is het tijd om aan de slag te gaan: wiskunde, Nederlands, vreemde talen en natuurlijk onze Xperience: projecten waarbij de leerling leert over wetenschap, cultuur, natuur of maatschappij.

Steeds wanneer er iets belangrijks gebeurt, vieren we dat met elkaar. Bijvoorbeeld als leerlingen presentaties geven van de resultaten die ze hebben bereikt: prestaties waar ze trots op mogen zijn.

Onder- & bovenbouw

Op JenaXL is er verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw. In de onderbouw geven we veel structuur en volgt de leerling het ritmisch weekplan. Zo raakt de leerling vertrouwd met Jenaplanessenties.

In de bovenbouw wordt verwacht dat de leerling zelf Jenaplanvaardigheden gebruikt, uitbouwt en inzet. De leerling neemt dan veel meer zelf verantwoordelijkheid voor zijn/ haar leerproces. Hierbij gaat het om voor jezelf opkomen, presenteren, samenwerken met anderen, talenten van jezelf en van je groep verder ontwikkelen en rekening houden met de mogelijkheden van anderen.

Jenagewijs leren en leven

JenaXL daagt leerlingen uit te ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn. Om daarin te groeien en jezelf steeds te verrassen. Zien dat iedereen niet alleen anders is, maar echt uniek. Juist daardoor is het zo fijn, om samen één school te zijn.

Het Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. De zeven essenties maken de focus van onze school duidelijk: “We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen.”

Activiteiten

JenaXL bruist van de interessante leeractiviteiten die aansluiten bij onze visie op leren. Voor veel van onze projecten gaan we de school uit: op excursie naar het theater, een fabriek of de bank. Daarnaast zijn er ook sportdagen en stages.

Vanaf het eerste jaar tot en met het vierde leerjaar gaan we op kamp. De locatie van het kamp staat vast, maar voor de rest organiseren de leerlingen uit de onderbouw bijna alles zelf. In leerjaar drie en vier is er een buitenlandreis. Bovendien organiseren de leerlingen veel eigen activiteiten, schoolfeesten, sporttoernooien, excursies of komen er interessante gasten.

image
Niveaus

vwo
havo
vmbo

Open lesdag

voor leerlingen
Dinsdag 28 november 2017
Dinsdag 30 januari 2018
12.45-15.15 uur

Open Huis

Donderdag 18 januari 2018
16.00-20.00 uur

Informatieavond

voor ouders en leerlingen uit groep 7 & 8
Donderdag 9 november 2017
Donderdag 8 februari 2018
19.30 uur

Adresgegevens

JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle
Tel.: 088 850 85 60
E-mail: info@jenaxl.nl

Online

www.jenaxl.nl

@JenaXLZwolle

F JenaXL

I @jenaxlzwolle