Meander College


Podium voor jouw talent!

Het Meander College is een bruisende school voor mavo, havo en atheneum. Wij bieden uitdagend, gevarieerd en inspirerend onderwijs binnen een uitnodigende en veilige leeromgeving. Hierbij staat voorop dat elke leerling een diploma haalt dat bij hem/haar past. We zijn een open christeliijke school met aandacht voor elkaar, waardoor leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen.

Leerlingen ervaren de sfeer op onze school als prettig; het stimuleert hen om tot goede resultaten te komen. Op persoonlijke en betrokken wijze dagen wij leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om eigen keuzes te maken. Dit start al in de brugklas met het vrij te kiezen podiumvak.

Leren op het Meander

Uitgangspunt op het Meander is dat leerlingen leren met plezier. Dat zij een goede relatie hebben met docenten en medeleerlingen en dat zij presteren op het niveau dat bij hen past. Niet elke leerling leert op dezelfde manier. Met activerende werkvormen, digitale ondersteuning en creativiteit motiveren we onze leerlingen en dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Op het Meander bieden we drie niveaus aan: mavo, havo en atheneum. Daarnaast kan een leerling kiezen voor de zesjarige havo. Een leerroute voor de ambitieuze mavoleerling met mavo/havo-advies die graag naar het hbo wil en extra uitdaging aankan. Deze leerling heeft waarschijnlijk voldoende capaciteiten + een havo-ambitie, maar is gebaat bij een rustiger onderwijstempo.

Muzikale leerlingen die zich goed  willen voorbereiden op een vervolgopleiding aan het conservatorium kunnen op het Meander in de examenklas de vooropleiding van het ArtEZ Conservatorium volgen. We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden: rekenen & taal en het plannen en maken van huiswerk. De begeleiding hiervan wordt verzorgd door docenten van het Meander College en medewerkers van intern huiswerkinstituut Lyceo.

Leerlingen met een bijzondere hulpvraag worden begeleid door specialisten met ondersteuning van de mentor en vakdocenten.

Podium voor jouw talent

Het Meander College biedt kwalitatief goed onderwijs in de vorm van een breed vakkenaanbod met specifieke mogelijkheden voor de uiteenlopende talenten van leerlingen. Wij stimuleren de ontplooiing van deze talenten en daar zijn we trots op.

Leerlingen worden gestimuleerd om zich zowel op het intellectuele, als op het sociale, sportieve en creatieve vlak te ontwikkelen. Dit betekent dat er naast de reguliere lessen en sociaal-emotionele begeleiding ook aandacht is voor andersoortige activiteiten. In de onderbouw kiest elke leerling daarom een podiumvak. Een podiumvak is een extra vak dat aansluit bij een interesse, hobby of talent.

Is een leerling goed in tekenen, gek op handvaardigheid of maakt hij/zij juist liever muziek? Dan is Podium Beeldend of Podium Muziek een mooie aanvulling op het vakkenpakket. Leerlingen die altijd in beweging zijn of graag toneelspelen kunnen hun energie kwijt bij Podium Sport en Podium Theater. En voor de fans van Minecraft en Discovery Channel die van ontwerpen en het oplossen van technische problemen houden, is er Podium Techniek!

Geen dag is hetzelfde op het Meander

Op het Meander is altijd wel wat bijzonders te beleven. Er zijn projectdagen waarin vakoverstijgend wordt gewerkt en activiteitendagen met workshops in en buiten de school. Leerlingen gaan op schoolkamp, werkweek, internationale uitwisseling en een meerdaagse, buitenlandse reis. Regelmatig komen organisaties van buitenaf de school in voor workshops en projecten. In de onderbouw krijgen alle leerlingen muziek, tekenen, drama en handvaardigheid.

In de bovenbouw kunnen muziek en tekenen ook als examenvak gekozen worden en voor de leerling die graag toneel wil blijven spelen in de bovenbouw is er het Podiumvak Theater.

Op vrijdagmiddag zijn de lessen om 13.30 uur afgelopen en kunnen alle leerlingen naar keuze meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Voor wie graag muziek maakt, is er de Meander Bigband en de Junior Bigband (klas één en twee). Er zijn repetities voor de jaarlijkse theaterproductie en de elektronicaclub ontwerpt en (de)monteert apparaten.

Aankomende schrijvers en illustratoren mogen aan de slag op het gebied van (social) media en leerlingen die betrokken zijn bij de rechten  en plichten van scholieren kunnen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad.

De leerlingenvereniging en de licht- en geluidploeg ontvangen graag nieuwe leden om samen feesten en andere gezellige activiteiten (als Sinterklaas en Valentijn) te organiseren. Kortom, het Meander is een school waar iedereen met zijn of haar passie en talent van harte welkom is.

image
Niveaus

mavo
havo
atheneum

Open huis

Zaterdag 13 januari 2018
9.30-13.30 uur

Open lesmiddag

voor leerlingen
Woensdag 22 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Woensdag 17 januari 2018
Dinsdag 13 februari 2018

13.30-16.00 uur
opgave via onze website

Voorlichtingsavond

voor ouders/verzorgers en leerlingen

Op woensdagen:
8 november 2017
15 november 2017
7 februari 2018

19.00-21.00 uur
inloop vanaf 18.45 uur
opgave via onze website

Adresgegevens

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8000 AN Zwolle
Tel.: 088 – 850 7770
E-mail: info@meandercollege.nl

Online

W www.meandercollege.nl

F Meander-College

I MeanderCollege