Michael College


VRIJESCHOOL VOOR MAVO, HAVO EN ATHENEUM

‘Worden wie je bent’. Op de nieuwe vrijeschool in Zwolle, het Michael College, is dat het doel van het onderwijs. Het Michael College is een kleine, gezellige school die haar uitgangspunten vindt in de antroposofie en die met beide benen in de samenleving staat. Een school die het onderwijs thematisch aanbiedt en evenveel aandacht heeft voor kunstzinnige vakken als voor vaklessen; onderwijs voor hoofd, hart en handen. Op deze manier kan iedere leerling zich op zijn eigen wijze ontwikkelen zodat hij kan worden wie hij is.

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de sociale orde te kunnen voegen, maar wat er in de aanleg aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”

Leren met je hoofd

Alle leerlingen worden voorbereid op de centrale eindexamens. In de vaklessen wordt de lesstof ingeoefend. Maar daarnaast is er het periodeonderwijs, een pijler van het vrijeschoolonderwijs. Hierin worden onderwerpen aangeboden die passen bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Leren met je handen

Wij vinden kunstzinnig onderwijs belangrijk voor ieder kind. Daarom krijgen onze leerlingen veel kunstvakken: muziek, drama, dansen, tekenen, textiel, koper-slaan, houtbewerken. Dit is niet alleen bedoeld om creativiteit te stimuleren, maar draagt ook bij aan een brede persoonlijkheidsontwikkeling.

Leren met je hart 

In de sociale interactie leren leerlingen over de belevingswereld van de anderen en ontwikkelen ze zelfkennis. Het vrijeschoolonderwijs biedt hiervoor veel ruimte; in kunstvakken en in bewegingsvakken zoals drama, muziek, kunstgeschiedenis. Ook het klassenverband is een goed uitgangspunt om jezelf en de ander te leren kennen.

Werkwijze

Het onderwijs binnen het Michael College wordt thematisch aangeboden. Elke morgen starten de leerlingen met periodeonderwijs. In de periode wordt de leerstof klassikaal aangeboden, de verwerking door de leerlingen in hun periodeschrift is individueel. Een periode duurt drie weken. In het periodeschrift werken de leerlingen hun aantekeningen uit, maken ze samenvattingen en tekenen ze. Het periodeonderwijs is levend en persoonlijk onderwijs. Daarmee wordt bedoeld dat de leerlingen leren door het verhaal van de leraar en niet uit bestaande boeken. De leerlingen verbinden zich op deze manier diepgaand met het onderwerp. In het eerste jaar (klas 7) komen de volgende onderwerpen binnen het periodeonderwijs aan bod: ontdekkingsreizen, natuurkunde, scheikunde, poëzie, meetkunde, voedingsleer, aardrijkskunde en sterrenkunde.

Plaats

Het Michael College is een kleinschalige school met een eigen gezicht, en is gesitueerd in het gebouw van de Van der Capellen Scholengemeenschap. De leerlingen vormen een hechte groep en de school biedt een eigen, veilige en vertrouwde omgeving om te leren. Er is een vast lokaal voor elke klas waar de docenten komen om les te geven. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van vaklokalen voor onder andere de drama-, natuurkunde-, muziek- en danslessen.

Activiteiten

Er is binnen de school veel tijd en ruimte voor gastlessen en projecten. Onderwijs dat ondernemend en midden in de samenleving staat, maakt immers gebruik van gastdocenten en ondernemingen in de omgeving. Ieder jaar wordt er een werkweek georganiseerd. In klas 7 is dit een natuurkamp. Deze week staat in het teken van natuurbeheer en natuurbeleving. Er wordt overnacht in tenten en alle leerlingen hebben een actieve rol in de dagelijkse gang van zaken (koken, schoonmaken en vuur stoken om het eten te bereiden). Zo leren de leerlingen elkaar en de docenten kennen!

Kortom

Als je naar het Michael College gaat, kies je voor:

• hoofd, hart en handen; kunstvakken, leervakken en praktische vaardigheden
• leren voor het leven; veel aandacht voor sociale vorming
• veel thematisch onderwijs (periodeonderwijs)
• een enthousiast docententeam
• een kleinschalige, gezellige school
• werkweken, stages, jaarfeesten en gastlessen
• een tweejarige brugklasperiode, om te ontdekken welke kwaliteiten je kan ontwikkelen

image
Niveaus

atheneum
havo
mavo

Informatieavond

voor ouders
Maandag 20 november 2017
19.30-21.00 uur

Open Dag

voor ouders en leerlingen
Zaterdag 13 januari 2018
09.30-13.30 uur

Open Lesmiddag

voor leerlingen, tevens
informatiebijeenkomst voor
begeleidende ouders
Woensdag 17 januari 2018
14.00-15.30 uur
opgave via info@michaelcollegezwolle.nl

Voor een individueel bezoek aan de school kunt u bellen voor een afspraak: (038) 426 2850

ADRESGEGEVENS

Michael College
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
Tel. (038) 426 2850
E-mail: info@michaelcollegezwolle.nl

Coördinator:
Dhr. M. Marsman

Online

W www.michaelcollegezwolle.nl

W www.ooz.nl