Onderwijsroute 10-14


Kiezen wanneer je ‘t weet

Weten wat je wilt, kiezen wat bij je past. Dat vraagt om tijd en ruimte. Het vraagt ook om ontdekken wie je bent en wat je kunt, wat je talenten zijn en waar je blij van wordt. Weet je dat, dan maak je een bewuste keuze: een weloverwogen stap van basis- naar voortgezet onderwijs. Precies wat Onderwijsroute 10-14 mogelijk maakt.

Van kinderen wordt tegenwoordig veel gevraagd. Zeker zo rond hun tiende levensjaar staan ze voor belangrijke keuzes: welk niveau past mij, welke opleiding en school kies ik? Natuurlijk zijn er kinderen die, zo jong als ze zijn, al weten wat ze willen en kunnen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat hoeft ook niet! 10-14 biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten en mogelijkheden te verkennen. Bij ons kan je zelfs al instromen vanaf groep 7.

Verantwoord kiezen wat bij je past

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: interesses, talenten en mogelijkheden staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het defi nitieve VO-advies uit tot halverwege klas 2 en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken. Dát is 10-14.

De kracht van 10-14

10-14 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO naar VO een stuk makkelijker maken. Juist in de leeftijd van tien tot veertien jaar is het fi jn om in alle rust en met goede begeleiding je eigen onderwijsroute te verkennen. De keuzes die kinderen dan maken, hebben immers invloed op de richting die zij aan hun toekomst willen geven. Daarom bieden wij samenhangend en betekenisvol onderwijs waar iedere leerling zich in de volle breedte kan ontwikkelen: in kennis, vaardigheden en als persoon.

Die samenhang zit in de vakinhoud, didactiek en pedagogiek. In plaats van het lesaanbod in te richten per vak, hebben we de leerstof geordend rond acht boeiende, leerrijke kernconcepten. Deze beslaan meerdere vakken en komen uit de wereld van nu. En bovenal: ze sluiten aan op de vragen en nieuwsgierigheid van de kinderen. Natuurlijk vormen kennis en vaardigheden een onmisbare basis om verder te komen en te groeien. Daarom horen naast de kernconcepten ook alle basisvaardigheden – lezen, rekenen, schrijven en talen, maar ook feitenkennis – thuis in het curriculum van 10-14.

Eigen leerroute

Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per kind. Daarom volgt iedere leerling op 10-14 een persoonlijke leerroute. Deze leerroute is uitgewerkt in een persoonlijk leer- en ontwikkelplan dat we elke drie maanden evalueren en vaststellen. Dat betekent dat er op 10-14 altijd wordt gediff erentieerd en elk kind op zijn eigen niveau werkt. Deze persoonlijke leerroute helpt de leerlingen te ontdekken wat zij kunnen en willen. Zo wordt elke leerling continu uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen.

Met onze vakexperts en coaches als begeleiders van het leerproces, bouwen leerlingen aan hun kennis en persoonlijkheid. Bovendien leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes. Tot de leerlingen klaar zijn om het vervolg te kiezen. De doorstroom naar het VO is goed geregeld Wij hebben directe lijnen met alle OOZ-scholen die aansluiten op ons onderwijs en op de 10-14 leerling. Daarmee bieden wij een gegarandeerde uitstroom naar klas 3 én een soepele overgang.

En dat is precies waar het om gaat: kiezen wanneer je ’t weet en in een vloeiende lijn doorstromen naar het onderwijs dat past bij wie je bent. Maak kennis met een krachtig, verfrissend onderwijsconcept vol kansen en mogelijkheden. Kies wanneer je ’t weet. Welkom op 10-14!

Nieuwsgierig of aanmelden?

Wij komen graag met u in contact! Om meer informatie te geven, vragen te beantwoorden, uitleg te geven over hoe de aanmelding verloopt e.d. U kunt hiervoor op onze site kijken (daar vindt u o.a. onze nieuwe downloadbare brochure) en ons mailen of bellen, bijvoorbeeld om een kennismakingsgesprek af te spreken. Wij leren u en uw kind namelijk graag beter kennen!

Neem gerust contact met ons op:
Annelies Robben, tel. 06 480 802 27
a.robben@ooz.nl

 

image
Niveaus

atheneum
havo
vmbo
basisonderwijs

Open Dag

zaterdag 13 januari 2018
09.30-13.30 uur

Open Lesmiddag

voor leerlingen van groep 8
Woensdagen:
8, 5 en 22 november 2017
17, 24 en 31 januari 2018
14.00-16.00 uur

Adresgegevens

Lassuslaan 230
3131 XM Zwolle

Aanmelden via www.10-14.nl

Online

W www.10-14.nl

facebook.com/onderwijsroute1014