voortgezet speciaal onderwijs


De Twijn

Onderwijscentrum
de Twijn

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen of leerlingen met een meervoudige beperking (voorheen cluster 3).

Tevens is specialistische expertise LG/LZK/ZMLK en MG beschikbaar voor het regulier onderwijs via ons expertiseteam of ambulante begeleiding.

Adresgegevens

Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle
Postbus 30190
8003 CD Zwolle
Tel.: (038) 453 55 06

Mail: info@detwijn.nl
Website: www.detwijn.nl
Algemeen directeur: dhr. P.L. Greidanus

logo_Kentalis

Kentalis VSO Enkschool

Kentalis VSO Enkschool biedt onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking (cluster 2 in het voortgezet onderwijs) de best passende toegang tot actueler mogelijkheden van taal en communicatie. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling.

De deskundigheid van de school is vooral gericht op de totale ontwikkeling van de leerling met speciale aandacht voor de ontwikkeling van taal en communicatie. We bieden onze leerlingen onderwijs en vorming en houden daarbij rekening met hun intellectuele mogelijkheden.

Adresgegevens

Locatie Thorbecke Scholengemeenschap
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel.: (038) 455 44 00

Mail: info-enkschool@kentalis.nl
Website: www.enkschool.nl
Directeur: mevr. S.J. Uildriks

logo_Kentalis

Orthopedagogisch Centrum de Ambelt

De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij gaan daarbij uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling met als doel een passende en betekenisvolle deelname aan de samenleving. Samen met ouders en onderwijs- en zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een krachtige en flexibele basis voor de toekomst.

Adresgegevens

Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
Tel.: (038) 453 20 74

Mail: info@ambelt.nl
Website: www.ambelt.nl
Algemeen directeur: dhr. A. Hoogendijk