TALENTSTAD Beroepscollege


START IN TALENTSTAD, EINDIG BIJ JE DROOMBEROEP

TalentStad Beroepscollege biedt de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) aan. Voor de leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of zij naar de kader of theoretische leerweg kunnen, biedt TalentStad de kadergemengd theoretische leerweg (kgt) aan. Ook is er in de eerste klas nog de mogelijkheid om naar de basiskaderberoepsgerichte leerwegbb/kb klas te gaan. Dit is een dakpanklas waarin je aan het eind van de eerste klas kunt kiezen of je naar basis of kader gaat.

Leerlingen krijgen alle ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. De naam TalentStad is niet willekeurig gekozen. Het zegt precies waar het om draait: onze leerlingen kunnen aan de slag met hun talent in onze eigen ‘stad’. Leerlingen leren op een goede manier te leren en dat leren leuk kan zijn!

Werkwijze

TalentStad is een bijzondere plek. Het is een plek waar elke leerling zichzelf kan zijn, kan ontdekken waar zijn toekomst ligt en waar gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen.

Wat je in een echte stad hebt, heb je in TalentStad ook. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld sleutelen aan auto’s in een echte werkplaats. We hebben een schoonheidssalon, een interieur- en designafdeling. Je kunt er etalages inrichten, een sportevenement begeleiden en nog veel meer!

TalentStad Beroepscollege is dan ook een plek waar veel gebeurt. Iedereen is actief aan de slag met zijn of haar toekomst. Door in onze stad te leren, komen leerlingen erachter wat hen het meest aanspreekt.

De leerling staat centraal

Bij TalentStad staat de leerling centraal. Niemand is toch hetzelfde? Wij vinden dat elke leerling een leeromgeving verdient die past bij zijn of haar ambities of talenten. Leerlingen ontdekken en ontplooien hun talenten. Persoonlijke ontwikkeling en leren verbinden wij met elkaar en het begeleiden van keuzeprocessen vormt bij ons een rode draad.

Bij TalentStad zijn wij met de individuele leerling voortdurend bezig met zijn of haar loopbaan binnen de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Je wordt zo goed mogelijk voorbereid om de overstap richting het mbo te kunnen maken.

We hebben een speciaal programma (TIZ) voor de onderbouwklassen, zodat je straks een praktijkrichting kunt kiezen die bij je past. Dit gebeurt in een uitdagende omgeving, waarin meerdere lijnen samenkomen. Door intensieve samenwerking met andere scholen is het altijd mogelijk om – wanneer daar aanleiding voor is – van niveau te veranderen.

Talent in zicht (TIZ)

Wij geloven in de talenten van leerlingen. Op school word je geholpen om je talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. We hebben daarom voor TalentStad-leerlingen in de onderbouw het programma Talent in Zicht gemaakt. Hierbij ga je zo’n 4 uur in de week onder begeleiding van een talentcoach/mentor ontdekken wat je talenten zijn en ontdek je met behulp van de verschillende praktijkrichtingen welke toekomstmogelijkheden je hebt. Het idee achter TIZ is dat je beter kunt kiezen als je weet wat je talenten zijn.

De Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De programma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met de leerroutes van onze leerlingen.

TalentStad Beroepscollege heeft hiervoor zogenoemde doorstroomprofielen ontwikkeld. Dit zijn zogenaamde ‘routes’ die helpen om de leerling op de juiste plek te krijgen. Leerlingen die al een goed beeld hebben van wat ze in de toekomst willen worden, kiezen voor een arrangement. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor de route Kapster of de route Sport. Een route bestaat uit profiel- en keuzevakken, die gezamenlijk leiden naar de ideale ‘weg’ naar het mbo.

Leerlingen die nog niet precies weten wat ze willen, begeleiden wij in het maken van hun keuzes. Deze leerlingen hoeven dan ook nog geen vastomlijnde route te kiezen. Ook kun je 1 of 2 vakken op tl-niveau volgen (Excellent-klas). Kortom, op TalentStad heb je écht iets te kiezen!

Sport

TalentStad is erkend topsport TalentSchool. Dat betekent dat topsporters extra begeleiding krijgen van een topsportcoördinator. Deze onderhoudt contacten met de sportvereniging. Er zijn extra faciliteiten en het rooster kan in overleg aangepast worden aan trainingstijden. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Sportclasses i.s.m met het Thomas a Kempis College.

image
Niveaus

vmbo bb klas 1 t/m 4
vmbo kb klas 1 t/m 4
vmbo bb/kb klas 1
vmbo kgt klas 1
vmbo kb-excellent klas 3 en 4

Voorlichtingsavond

leerlingen groep 8 + ouders
Dinsdag 7 november 2017
19.30-21.00 uur

Open Huis

Woensdag 24 januari 2018
15.30-20.00 uur

Open lesmiddag

Woensdag 15 november 2017
Woensdag 31 januari 2018
Dinsdag 13 februari 2018
13.00-15.00 uur

Aanmelden
via de website

Adresgegevens

TalentStad
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
Tel. (088) 425 93 33
info@talentstad.nl

Online

W www.talentstad.nl

@ZwolsTalentStad 

F TalentStad

I talentstad_beroepscollege