TALENTSTAD Praktijkonderwijs


SAMEN WERKEN AAN (JOUW) TALENT

TalentStad Praktijkonderwijs is een school waar je ontdekt wat je talenten en kwaliteiten zijn en waar je leert waar voor jou uitdagingen liggen! Samen werken we eraan om uiteindelijk te komen tot een passende baan of mogelijk vervolgonderwijs!

Zingeving, ontmoeting, verantwoordelijkheid, respect en talentontwikkeling. Vijf waarden die een belangrijke rol spelen binnen onze school, tijdens de lessen en bij de begeleiding van de leerling.

Op TalentStad Praktijkonderwijs gaat de leerling zelf op zoek naar zijn/haar mogelijkheden. Samenwerking met ouders/verzorgers is voor onze school een onmisbare schakel in het geheel. We hechten veel waarde aan de inbreng van ouders en hebben op onze school dan ook naast een leerlingenraad een ouderlocatieraad ingericht.

Onderwijsprogramma

Wij zijn een school voor praktijkonderwijs. Praktijkvakken en stages staan dan ook centraal in ons onderwijsprogramma. In de onderbouw wordt de basis gevormd en daarna wordt per leerling de beroepsrichting bepaald. Stages en beroepsgerichte vakken (B.G.V.) zijn dan ook gericht op het vaststellen van de uitstroomrichting die het best bij de leerling past, het aanleren van een goede arbeidshouding en alles wat hiermee samenhangt.

Tijdens de schoolloopbaan ontdekken we samen waar de talenten en mogelijkheden van de leerling liggen. De leerling bepaalt, samen met de ouder/verzorger en de mentor, wat hij/zij wil leren. Dit doen wij met behulp van een individueel ontwikkelingsplan (I.O.P). Hierin staat wat de leerling al kan en waaraan we gaan werken. Het I.O.P. is gericht op het uitstroomprofiel. In het uitstroomprofiel staat beschreven wat de mogelijke uitstroomrichting is na onze school.

Uitstroomrichtingen

Mogelijke uitstroomrichtingen zijn: werk met begeleiding of regulier werk, een vervolg op het vmbo of Entree onderwijs (dit bieden wij zelf binnen onze praktijkschool aan). Samen volgen en begeleiden we de ontwikkeling van de leerling. Deze zal uitmonden in een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Iedereen heeft talenten en samen werken wij aan het talent van de individuele student. Leerlingen stromen uit naar de arbeidsmarkt. Leerlingen die het Entreeonderwijs hebben gevolgd kunnen doorstromen naar het MBO, niveau 2. Het Entree onderwijs wordt binnen de school aangeboden in een tweejarig traject.

Activiteiten

School is meer dan alleen leren. Buiten de gewone lessen organiseren wij verschillende leuke activiteiten. Dit zijn vaak dé activiteiten die de leerling het langst zullen bijblijven. Zo gaan de leerlingen in klas 4 op kamp, gaan ze in de andere klassen op excursie, worden twee keer per jaar sportdagen gehouden en wordt er ieder jaar een schoolfeest georganiseerd.

Op de dinsdagmiddag hebben de leerlingen van de onderbouw een sportoriëntatiemiddag waarbij het ervaren van verschillende sporten centraal staat. Activiteiten die leerlingen voor een goed doel willen organiseren worden door ons als team gestimuleerd. Zo zetten onze leerlingen zich de laatste jaren actief in voor het goede doel van het glazen huis en dit schooljaar in het bijzonder voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Kortom, een school met meerdere uitdagingen!

Wij hopen u en uw zoon of dochter te mogen ontmoeten op ons open huis, waar wij onze school graag aan u voorstellen.

 

image
Niveaus

Praktijkonderwijs
Entree onderwijs

Open huis

Woensdag 24 januari 2018
15.30-20.00 uur

Adresgegevens

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
Tel. 088 850 74 00

Online

www.talentstadpraktijkonderwijs.nl

@ZwolsTalentStad 

F TalentStad-PraktijkOnderwijs