Thomas a Kempis College


EEN SPORTIEVE SCHOOL

Het Thomas a Kempis College is een sportieve school! Leren en sporten hebben veel raakvlakken. Leren omgaan met winnen en verliezen, ambitieus je doelen stellen en veel oefenen. Het Thomas a Kempis College motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen: jouw talent staat centraal. Dit kan op vier gebieden: Art, Science & Health, Business, en Sports & Health. Onze school is niet zo groot, waardoor wij – leerlingen én docenten – elkaar goed kennen en iedereen zichzelf kan zijn.

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd om elke dag weer het beste uit zichzelf te halen. Leren is leuk, ook als je soms even je best moet doen of dingen niet weet. We zijn goed in het leveren van maatwerk voor die leerlingen die meer of anders kunnen.

Leerlingen kunnen, als ze gemotiveerd zijn, een vak waarin ze goed zijn op een hoger niveau volgen en/of een aangepast lesprogramma volgen. Daardoor blijft er voor onze leerlingen altijd voldoende uitdaging aanwezig.

Elke leerling krijgt een vaste coach (mentor), waarmee hij of zij voortdurend contact houdt en waarmee hij of zij zelf een planning maakt per periode.

wij maken het verschil

Op het Thomas a Kempis College willen we elke keer weer het verschil maken in ons onderwijs. Daarbij staan de volgende thema’s in ons onderwijs centraal:
• Oog voor jou
• Ruimte voor jouw talent
• Elkaar ontmoeten

Oog voor jou

In de onderbouw krijgt de leerling les op het niveau waarvan we verwachten dat hij of zij er een diploma in kan halen. Soms plaatsen we twee niveaus in één klas. Je krijgt dan bijvoorbeeld een klas waarin de theoretische leerweg en havo samen zitten. Aan het begin van het jaar spreken we samen af voor welk niveau we gaan.

Doordat we maatwerk zo belangrijk vinden, zullen we altijd blijven kijken of het niveau waarop de leerling werkt, nog bij hem of haar past. Mocht op een gegeven moment blijken dat een andere route beter aansluit, dan zullen we dat in overleg proberen te organiseren.

Ruimte voor jouw talent

Leerlingen die hun extra uren aan creatieve of technische vakken willen besteden, kunnen kiezen voor de Art class of de Science & Health class. In de Art class werk je aan prachtige vakoverstijgende projecten op het gebied van muziek, beeldende vorming en drama. Wie meedoet aan de Science & Health class leert nog meer van het vak techniek en sluit daarmee ook aan bij het NT/NG-profiel in de bovenbouw. Als je kiest voor de Business class zet je jouw talent in om een eigen onderneming op te zetten.

Voor alle leerlingen hebben we, naast de gewone uren bewegingsonderwijs, in het eerste en tweede leerjaar keuze-uren (breedtesport). Hiermee bevorderen we een gezonde leefstijl en de interesse in verschillende soorten sporten bij al onze leerlingen. Leerlingen kunnen daarnaast vrijwillig kiezen voor extra sport.

Voor leerlingen die van sport houden, hebben we speciale classes (bijvoorbeeld voor voetbal, hockey, volleybal, dans), waarin zij extra kunnen trainen tijdens schooltijd. We bieden – als erkend topsport talentschool (LOOT) – topsporters bij het Thomas a Kempis College de mogelijkheid om sporten op hoog niveau te combineren met leren. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Centre for Sports & Education.

Elkaar ontmoeten

Op onze school vinden we het belangrijk dat we elkaar ontmoeten, binnen school, maar ook buiten school. Dit doen we door ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de schoolprestaties en andere belangrijke ontwikkelingen die met school te maken hebben. Dit doen we door:

• De maandelijkse digitale nieuwsbrief van het Thomas a Kempis College
• Voorlichtingsavonden
• Verwachtingsgesprekken
• Ouderspreekavonden
• De website www.thomasakempis.nl
• Toegang tot Magister, waarin de resultaten en afwezigheidsgegevens bekeken kunnen worden. Via Magister krijgt u ook toegang tot de ELO waar de studiewijzers staan.

Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met ons als daar aanleiding voor is. Wij zullen ook contact opnemen als wij dat nodig vinden.

image
Niveaus

gymnasium
atheneum
havo
vmbo-tl

Open Lesmiddagen

Maandag 11 december 2017
Donderdag 11 januari 2018
Maandag 22 januari 2018
Woensdag 31 januari 2018
Alle open lesmiddagen zijn van
12.30-15.30 uur

Graag aanmelden via thomasakempis.nl

Open Huis

Woensdag 17 januari 2018
16.00-20.00 uur

Open classes

Maandag 29 januari 2018
Donderdag 1 februari 2018
8.15-9.45 uur

Graag aanmelden via thomasakempis.nl

Informatieavond

Voor ouders en leerlingen uit groep 7 & 8
Maandag 6 november 2017
Maandag 5 februari 2018
Aanvang 19.30 uur

Adresgegevens

Thomas a Kempis College
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle
Tel.: 088 850 85 05
E-mail: info@thomasakempis.nl

Online

W www.thomasakempis.nl

F thomasakempiscollege

T @TaKZwolle

I thomas_a_kempis_college