Thorbecke Scholengemeenschap


PRAKTIJKONDERWIJS

Op de Thorbecke Scholengemeenschap wordt praktijkonderwijs aangeboden. Bij praktijkonderwijs richten we de lessen zo in dat de leerling, door praktisch bezig te zijn, ervaart wat bij hem of haar past.

Leren door te doen!

In het eerste leerjaar focussen we op het ontdekken van je talenten. In het tweede leerjaar ga je je meer focussen op je toekomst: hoe kun je je talenten het beste inzetten? In de jaren erna ga je je richten op je uitstroom. Wat voor werk vind je leuk en zou je kunnen doen?

Er zijn verschillende praktijkrichtingen: Dienstverlening, Techniek, Zorg & Welzijn en Groen. Binnen deze praktijkrichtingen worden naast praktijk ook vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap aangeboden.

In de bovenbouw lopen leerlingen op basis van interesse in een bedrijf of instelling stage. Tijdens deze stage worden arbeidsvaardigheden geoefend. De stages worden door de eigen mentor begeleid. Leerlingen krijgen zo de gelegenheid te kijken of de gekozen sector iets voor hem of haar is.

Leerling aan het roer!

De mentor stelt samen met de leerling en ouder(s)/begeleider(s) voor een periode leerdoelen op. Deze doelen worden in een individueel ontwikkelingsplan (IOP)beschreven. Het is de bedoeling dat de leerling zelf voor een groot gedeelte bepaalt waar hij of zij mee aan de slag gaat. In het begin zal niet elke leerling dit al kunnen. Hij zal wat meer sturing vanuit de mentor en ouder(s)/begeleider(s) nodig hebben. De leerling wordt wel gestimuleerd om zelf keuzes te gaan maken.

Naast het bovengenoemde onderwijsprogramma werkt het praktijkonderwijs al een aantal jaren met methodiek ‘Vreedzame School’. Daarnaast hebben we Positive Behaviour Support (PBS) aan het programma toegevoegd. Door leerlingen positief te benaderen ontstaat er in de school een prettig sociaal klimaat. Een positieve benadering werkt nu vaak eenmaal beter.

Uitstroom!

Aan het begin van de schoolloopbaan wordt op basis van gegevens van de basisschool en door middel van een gesprek met de leerling, ouder(s)/begeleider(s) een keuze gemaakt wat het eventuele uitstroomprofiel wordt. De leerling stroomt namelijk na het vijfde leerjaar uit naar werk of MBO.

In de IOP-gesprekken wordt gezamenlijk besproken welke uitstroom het beste bij de leerling past en wat hiervoor nodig is. Het uitstroomprofiel kan ook gedurende de schoolloopbaan van een leerling aangepast worden.

Branchegerichte cursus en Entree!

In de bovenbouw is het voor de leerling mogelijk om aan een branchegerichte cursus (BGC) deel te nemen. De leerling kan zo een volwaardig branchediploma (lassen, schoonmaak, horeca, winkel, heftruck en b-vca) halen. Ook is er voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, een traject dat met een Entreediploma via het MBO kan worden afgerond.

Activiteiten!

Naast praktijk en theorie is er ook ruimte voor activiteiten in en buiten de school. De leerlingen krijgen voorlichting. Er is een projectweek rondom en op verschillende momenten in het jaar zijn er bijeenkomsten met een cultureel karakter.

In de onderbouw gaan de leerlingen op kamp. Vanaf klas 3 brengen de leerlingen een bezoek aan Parijs, London of Berlijn. De kampen maar zeker ook de buitenlandreizen leveren unieke ervaringen op.

Bovenstaande is een samenvatting van wat we als school te bieden hebben. We ontvangen u dan ook graag op onze Open Dag om één en ander toe te lichten. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken om de school te bezoeken!

 

image
Niveau

praktijkonderwijs

Open Dag

Woensdag 17 januari 2018
16.00-20.00 uur

Bezoek groep 8 leerlingen van OOZ volgens afspraak met de basisscholen

Adresgegevens

Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie vmbo-pro
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel. (038) 426 2800
E-mail: info@tsgvmbopro.nl

Directeur: Dhr. M. van tienhoven

Online

W www.thorbecke-zwolle.nl

W www.ooz.nl