Thorbecke Scholengemeenschap


LOCATIE VMBO-PRO

Op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro worden de beroepsgerichte leerwegen (inclusief Praktijk Mavo) van het vmbo aangeboden. Leerlingen die een combinatie zoeken van leren uit de boeken en leren in de praktijk vinden hier de school die zij zoeken. In alle klassen staat ‘doen is het nieuwe denken’ centraal. In de onderbouw start je met acht lesuren praktijk per week. In de bovenbouw, op basis- en kaderniveau, worden dit er meer.

Persoonlijk en positief

Afwisselend, vernieuwend en ondernemend onderwijs, met keuzes voor leerlingen: dat biedt de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro! De school is kleinschalig, iets meer dan 600 leerlingen volgen hier lessen. De klassen zijn klein en hebben een vast docententeam, zodat alle leerlingen gekend worden.

Maatwerk staat voorop. Zo hebben we verschillende soorten klassen, afgestemd op leerbehoefte van de leerling. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (Kentalis-klas) bieden wij de mogelijkheid in een reguliere klas in te stromen. De leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen in plaats van op wat zij niet kunnen. Dat zorgt voor een prettig en positief klimaat.

Wanneer iets niet lukt, wordt er hulp geboden. Het onderwijs en de leeromgeving zijn er op gericht leerlingen te stimuleren, verantwoordelijkheid te geven en door samenwerking goede resultaten te behalen. De Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro is een school voor leerlingen die willen ontdekken waar ze goed in zijn. ‘Al doende leert men’ wordt bij ons letterlijk in de praktijk gebracht.

Doen is het nieuwe denken!

Gedurende alle jaren op deze locatie, dus ook in de onderbouw, krijgen de leerlingen natuurlijk vakken als Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij toch ook veel geleerd moet worden. Maar het gaat juist niet alleen om theorie; de praktijk is minstens zo belangrijk. Veel van onze leerlingen zijn ‘doe-kinderen’ en daarom staat ‘doen is het nieuwe denken’ centraal. Dit wordt vormgegeven door de opzet van ‘vakscholen’.

Vanaf het eerste leerjaar volgen de klassen gedurende zes weken een vakschool. Er zijn zes vakscholen op het gebied van Zorg &Welzijn, Techniek en Economie. Langzaamaan worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de beroepsmogelijkheden die zij straks hebben. Wie al jong weet wat hij of zij wil kan zich in de vakschool al wat voorbereiden op de toekomst.

Een vakschool volg je maar liefst acht uur per week. Centraal in die uren staat het werken in de keuken, de garage, de beautysalon, de werkplaats of in de bakkerij. Op deze manier ontdek je spelenderwijs waar je talenten liggen en wat bij je past.

Na twee jaar vakschool stap je over naar de bovenbouw. Daar ga je je verder specialiseren. Aan het eind van je schoolloopbaan ga je door naar het mbo, je neemt dan niet alleen een diploma maar ook al veel vakkennis mee! Dat zorgt ervoor dat je in het mbo een prima start kunt maken.

Praktijk Mavo

Leerlingen die zowel theoretisch als praktisch willen worden uitgedaagd, kunnen terecht op de Praktijk Mavo. Deze leerlingen bereiden zich met 5 vakken op mavoniveau in combinatie met een praktijk vak op het examen voor. Met het gemengde leerweg (Praktijk Mavo) diploma zijn de leerlingen goed voorbereid op de twee hoogste niveaus van het MBO.

Activiteiten

Een goede sfeer op school wordt bereikt door samen dingen te doen, binnen en buiten de lessen. Dat is niet alleen leuk op het moment zelf, maar dit bevordert ook de sfeer en dynamiek tussen de bedrijven door. Leerlingen gaan hierdoor met meer plezier naar school.

Zo wordt er op Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro een kennismakingsweek georganiseerd aan het begin van elk jaar, waarin allerlei activiteiten worden ondernomen om elkaar sneller en beter te leren kennen. Gedurende het verloop van de schooljaren worden verschillende excursies georganiseerd. Ook zijn er op school activiteiten te beleven, zoals een projectweek en sport en theateractiviteiten.

 

image
Niveaus

basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
kader/mavo

Open Dag

Woensdag 17 januari 2018
16.00-20.00 uur

Vakschoolavonden

voor groep 8 leerlingen (via inschrijving website)
Dinsdag 30 januari 2018
19.30 uur
Woensdag 31 januari 2018
19.30 uur

Informatieavond

voor toekomstige leerlingen klas 1 en klas 3
Woensdag 7 maart 2018
19.30 uur

Bezoek groep 8 leerlingen

Leerlingen van de basisscholen van OOZ volgens afspraak met de basisscholen

Adresgegevens

Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie vmbo-pro
Russenweg 3
8041 AL Zwolle
Tel. (038) 426 2800
E-mail: info-tsgvmbopro@ooz.nl

Directeur: Dhr. M. van Tienhoven

Online

W www.thorbecke-zwolle.nl

W www.ooz.nl