Thorbecke Scholengemeenschap


LOCATIE MAVO-HAVO-ATHENEUM

De Thorbecke Scholengemeenschap (TSG) is een openbare scholengemeenschap. De locatie voor mavo, havo en atheneum is gevestigd aan de Dr. Van Heesweg 1. Bij ons op school krijgen leerlingen twee jaar de tijd om te ontdekken wat ze aankunnen. Hiermee is de keuze voor de bovenbouw goed gefundeerd: de definitieve plaatsing qua niveau is met zorg en gepaste ondersteuning bepaald. De school zorgt voor een veilige leeromgeving waar leerlingen adequate zorg en begeleiding krijgen. Er is sprake van een gevarieerd lesaanbod, gebaseerd op de keuzes die leerlingen zelf maken. Onze ervaring leert dat dit de motivatie bij onze leerlingen flink vergroot.

Werkwijze

De Thorbecke Scholengemeenschap staat bekend als een school waar goed onderwijs wordt gegeven. Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor dat succes. We bevorderen die motivatie door onderwijs dat stimuleert. Dit doet de TSG onder meer door het gebruik van bijzondere ruimtes zoals een echte studio en regieruimte, drie schitterende lokalen voor Technasium en Techniek en door projecten waar we de stof uit de verschillende vakken combineren.

Leerlingen ontwikkelen zich goed wanneer ze gestimuleerd worden en aandacht krijgen, vanuit een veilige school, waar elk kind gezien en gekend wordt. Docenten en leerlingen raken snel gewend aan elkaar. Daarom heeft de TSG de leerlingen ondergebracht in verschillende gebouwen. De eerste en tweede klassen raken snel vertrouwd met het B-gebouw. Ze hebben daar een eigen ingang, fietsenstalling, aula en studieruimten, èn nog belangrijker voor het vertrouwen: een gespecialiseerd docententeam dat bewust met deze doelgroep wil werken. Na verloop van tijd mengen onze onderbouwleerlingen zich meer en meer met de oudere leerlingen in gebouw A.

Trajecten… Kies wat bij je past!

Op Thorbecke kiest elke leerling een traject. Deze speciale onderwijsprogramma’s sluiten aan bij de voorkeuren van jongeren, de beroepspraktijk en bij de internationalisering van de maatschappij. Het gekozen traject is een vast onderdeel van het lesprogramma.

  • Het Techniektraject wordt aangeboden in de mavo- en mavo/ havoklassen. Het is een variant op het Technasiumtraject. Onze techniekleerlingen zijn vooral actief met hun handen en met gereedschap. Zelfstandig, en onder begeleiding van ervaren technici, maken zij producten om trots op te zijn!
  • Bij het traject Moderne Media (voor alle niveaus) leren de leerlingen kijken, filmen en produceren. De lessen worden gegeven in een kleurrijke studio! Het begrip mediawijsheid blijft een actueel item, dat in veel vervolgopleidingen een voorname rol inneemt. Op de TSG vormt dit de kern van dit unieke traject.
  • In de Sportklas (ook voor alle niveaus) krijgen de leerlingen wekelijks vijf uur sport. Ze maken kennis met veel verschillende sporten, leren samenwerken en organiseren. In clinics leren de leerlingen niet-alledaagse sporten kennen. Golfen, schaatsen, klimmen en boksen zijn voorbeelden van sporten die door professionals worden aangeboden. Kortom: Breedtesport in optima forma.
  • Het Technasium (voor havo/ atheneum en atheneum) is dé manier om kennis te maken met de moderne wereld van bètavakken en de techniek. Het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ vormt het hart van dit traject. Jongens èn meisjes die hiervoor kiezen, weten hun toekomstperspectief aanzienlijk te vergroten.
  • Fast Lane English is een extra keuzemogelijkheid voor havo en atheneumleerlingen. Zij halen in vijf jaar een diploma (Cambridge certificaat) waarmee ze naar elke Engelstalige universiteit ter wereld kunnen. De W van vWo wordt ingevuld met wetenschapsoriëntatie. Alle atheneumleerlingen raken zo vertrouwd met wetenschappelijk denken en werken. Op die manier leren ze vaardigheden die ze nodig hebben bij hun latere studie aan de universiteit.
  • Als laatste het reguliere traject. Een projectmatige kennismaking met theater, muziek en kunstzinnige vorming. Voor deze richting is geen aanvullende bijdrage vereist. Met onze trajecten en de reguliere richting hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor elke leerling, ongeacht achtergrond of interesse. Uniek in Nederland is dat wij in de onderbouw al het vak filosofie aanbieden aan onze leerlingen van het atheneum.
image
Niveaus

mavo
havo
atheneum

Informatieavond

voor ouders en leerlingen groep 8

Woensdag 22 en donderdag 23 november 2017
17.00-18.30 uur
19.30-21.00 uur

Woensdag 10 januari 2018
19.00-21.00 uur

Open Dag

Zaterdag 20 januari 2018
9.30-13.30 uur

Open Lesmiddag

Voor groep 8 leerlingen (inschrijving via website)
Woensdag 22 november 2017
13.00-15.15 uur

Woensdag 31 januari 2018
13.00-15.15

Bezoek groep 8 leerlingen van de basisscholen van de OOZ volgens afspraak.

Adresgegevens

Thorbecke Scholengemeenschap
Locatie mavo-havo-atheneum
Dokter van Heesweg 1
Postbus 624
8000 AP Zwolle
Tel. (038) 456 4560
E-mail: info-tsgmha@ooz.nl

Directeur: Dhr. L. van Lierop

 

Online

W www.thorbecke-zwolle.nl

W www.ooz.nl

T @ThorbeckeSG