Van der Capellen


Discover your world!

Van der Capellen is een scholengemeenschap waar wij elkaar versterken in onze groei door van en met elkaar te leren, zowel didactisch als in sociale context. 

Ontwikkeling

Als je jezelf goed leert kennen, kun je optimaal leren en ontwikkelen. Wanneer je niet alleen de sterke kanten, maar ook de ontwikkelpunten van jezelf én van anderen kent, zul je beter met elkaar kunnen samenwerken. Bij deze samenwerking ga je betekenisvolle relaties aan met medeleerlingen, maar natuurlijk ook met docenten. Wij erkennen dat elk kind uniek is en talent heeft.

Wij gaan op zoek naar ieders persoonlijke talent en stimuleren de ontwikkeling daarvan. Daarmee zetten we de leerling echt centraal in ons onderwijs. Al onze talentstromen hebben twee zaken gemeen: allereerst is de kern van het programma altijd het ontwikkelen van de creativiteit. Daarnaast bevat elke talentgroep leerlingen uit verschillende niveaus, zodat duidelijk wordt dat een mavoleerling niet onderdoet voor een atheneumleerling. 

Wie talent heeft op het gebied van theater, muziek, sport, techniek of ICT, kan bij ons kiezen uit de volgende talentstromen:

• Theater: toneel, musical, regisseren, theatertechniek
• Muziek: componeren, samenspelen, tekstschrijven
• Sport & Lifestyle: bewegen, organiseren, teambuilding, gezondheid
• ICT & Design: communiceren, programmeren, webdesign
• Science-Lab: techniek, onderzoeken, ontdekken, ontwerpen

Onze leerlingen zijn ook op andere manieren actief. Zo organiseert de leerlingenvereniging schoolfeesten, treedt de leerlingenraad op als belangenbehartiger en zorgt de leerlingenbemiddeling voor een veilig schoolklimaat. Ook het schoolorkest en de Drama XXL-groepen zorgen voor een grote betrokkenheid.

Internationaal

Onze school is een plek waar leerlingen zichzelf leren kennen, zich actief ontwikkelen en verbinding leggen met de wereld om zich heen. Onze school is sterk internationaal georiënteerd. Dit geldt voor zowel de Nederlandstalige als de Tweetalige afdelingen.

In de huidige samenleving is de wereld veel toegankelijker geworden. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden om te kunnen participeren in deze mondiale samenleving, maar vergeten hierbij niet dat de wereld begint bij je eigen voordeur. Door op verschillende manieren in aanraking te komen met meerdere culturen en landen zullen leerlingen zich breder ontplooien en ontwikkelen.

Met de Tweetalige afdeling, die op mavo-, havo- en atheneumniveau mogelijk is, bieden we de leerlingen een grote voorsprong in het vervolgonderwijs, evenals een gedegen basis voor een internationaal georiënteerde toekomst. Het levert bovendien twee extra diploma’s op, die van grote waarde zijn bij de toelating tot bepaalde studierichtingen. Onze leerlingen leren niet alleen spelenderwijs perfect Engels, maar ze ontwikkelen ook een academisch gerichte manier van denken.

Samen en persoonlijk

Wij werken vanuit passie, gedrevenheid en professionaliteit, samen met onze leerlingen! Om tot betekenisvol leren te komen heb je anderen nodig. Hierbij staat niet alleen het onderwijsleerproces centraal. We realiseren ons dat een kind zich in de middelbare schoolperiode ontwikkelt tot puber en adolescent. Daarom kiezen wij er bewust voor om de talentstromen in clusters van gemengde niveaus aan te bieden en hebben wij geen aparte onderbouw- of bovenbouwpauzes.

In het schoolgebouw worden de lessen van alle leerjaren en niveaus naast elkaar gevolgd en is de ondersteuning en begeleiding geïntegreerd in de schoolstructuur. Iedere leerling heeft zijn eigen voorkeuren, leerstijl, tempo en ontwikkelpunten. Waar het wenselijk is en waar de mogelijkheden er zijn, zullen wij dan ook aansluiten bij individuele behoeften.

De leerling wordt gezien en heeft bij ons voldoende keuzemogelijkheden binnen en buiten het curriculum. Onderwijs is pas echt leuk als je wordt uitgedaagd. Wij streven ernaar om leerlingen een passend diploma te laten behalen, door middel van kwalitatief goed onderwijs, in een goede sfeer en vanuit onderling vertrouwen.

De kwaliteit van het onderwijs is het bestaansrecht van onze school en het speerpunt van onze onderwijsontwikkelingen. Ook afgelopen jaar hebben de leerlingen weer zeer hoge examenresultaten gehaald met als top het atheneum met een slagingspercentage van 100%. Het personeel van Van der Capellen is trots op de school en op ons aandeel in de gehele onderwijsloopbaan van onze leerlingen. 

 

 

image
Niveaus

atheneum
tweetalig atheneum
havo
tweetalig havo
mavo
tweetalig mavo

Open Dag

Zaterdag 13 januari 2018
09.30-13.30 uur

Algemene Voorlichtingsavond & Talentstromen

voor leerlingen (proeflessen) en hun ouders/verzorgers (informatie)
Donderdag 7 december 2017
19.00-21.00 uur

Voorlichtingsavond Tweetalig Onderwijs

voor leerlingen (proeflessen) en hun ouders/verzorgers (informatie)
Dinsdag 14 november 2017
19.00-21.00 uur

Extra voorlichtingsavond Algemeen en Tweetalig Onderwijs

voor leerlingen (proeflessen) en hun ouders/verzorgers (informatie)
Dinsdag 16 januari  2018
19.00-21.00 uur

Open Lesmiddag Tweetalig Onderwijs

voor leerlingen van groep 7 en 8 (proeflessen in het Engels)
Woensdag 31 januari 2018
14.00-15.45 uur
Aanmelden via c.conley@ooz.nl

Open Lesmiddag Talentstromen

voor leerlingen van groep 7 en 8 (proeflessen)
Woensdag 7 februari 2018
14.00-15.45 uur
Aanmelden via c.nieuwenhuis@ooz.nl

Bezoek groep 8 leerlingen van de basisscholen van OOZ volgens afspraak met de basisscholen.

Adresgegevens

Van der Capellen scholengemeenschap
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
Tel. (038) 42 62 850

Contactpersoon brugklassen:
Dhr. C.O. Nieuwenhuis

E-mail: c.nieuwenhuis@ooz.nl

Online

W www.capellensg.nl

W www.ooz.nl

T @Capellen_Zwolle